Rates sense pèl: el que has de saber

Rates sense pèl: el que has de saber. No tenen pèl a causa d'una mutació genètica. Els tipus inclouen el Double Rex, Patchwork i Sphynx,